Siedziba firmy

TEK sp. z o.o.
ul. Piaskowa 6, Zielonki,
05-082 Stare Babice

Tel: +48 22 752 92 68

E-mail: info@tekpolska.pl

TEK sp. z o.o. Siedziba spółki: Zielonki, ul. Piaskowa 6, 05-082 Stare Babice
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000128818. NIP: 118 14 21 762. Kapitał zakładowy spółki 2.200.000 PLN.

TEK Picture Gallery

Już teraz odwiedź naszą nową galerię zdjęć,
i zapoznaj się z nowym wyglądem i funkcjonalnościami
gallery.tekpolska.pl >
Tek Picture Gallery Zobacz nową galerię!