2013-03-09 06:08:02

Dotacje na Innowacje

TEK sp. z o.o.

informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-414/12-00, pt. ,,Wdrożenie systemu B2B oraz elektronicznej wymiany danych w przedsiębiorstwie TEK sp. z o.o.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w waszą przyszłość

Więcej informacji na temat projektu udziela Pani Paulina Kukułowicz pod nr tel. 22 752 92 68

Przydatne strony:

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.europa.eu

TEK Picture Gallery

Już teraz odwiedź naszą nową galerię zdjęć,
i zapoznaj się z nowym wyglądem i funkcjonalnościami
gallery.tekpolska.pl >
Tek Picture Gallery Zobacz nową galerię!